310S

INOX  310S
Inox 310S Là chủng loại inox dùng chính trong môi trường ăn mòn