309S

inox 309s
Ứng dụng của SUS 309S +Sử dụng làm nền những bình chứa nhiệt độ cao và bình chứa để đựng các chất hóa học có chứa độ axit cao. +Làm trong các công ...
Inox 309S
Thông tin về sản phẩm SUS 309S inox 309S là sản phẩm có chất lượng cao, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Quy trình sản xuất : được sản xuất theo ...